top of page

 ליווי פרויקטים להקמת מפעלים

בהקמת מפעל החדש, חברתכם ניצבת בפני אתגר המצריך מאמץ ניהולי רב.

פרויקט הבניה עמוס במשימות, מורכב, יקר מאד ורצוף מוקשים. ליווי כלכלי מקצועי יעזור רבות לסיום מוצלח.

במהלך התכנון והביצוע בכל ישיבה יתקיימו דיונים והחלטות בסכומים גדולים מאד, כל חסכון קטן ישאיר הרבה כסף בקופה.

נשמח לשתף אתכם בידע שצברנו תוך ביצוע פרויקטים דומים.

פעילות עיקרית

הכנת תכנית עסקית לבדיקת כדאיות השקעה עבור הבעלים, משקיעים ובנקים.

סגירת ליווי בנקאי למימון הפרויקט וקשר שוטף עם הבנק המלווה.

סיוע שוטף לבעלי ומנהלי החברה בקבלת החלטות פיננסיות בכל שלבי הפרויקט.

ניתוח הצעות מחיר מקבלנים, איתור מוקשים בהצעות ומו"מ להוזלת מחירים.

בדיקה ואישור חשבונות שוטפים במהלך הפרויקט.

קשר לגורמי חוץ: מנהלת אזור התעשייה, מועצות מקומיות, רמ"י, מרכז השקעות ועוד.

הפחתת סיכונים

בדיקת היתכנות כלכלית, יכולת החזר ומינוף,ניתוח תרחישים

מזעור טעויות

בחירת בעלי מקצוע, שיקולי תכנון,הגדרת צרכים וכו'

הקטנת הוצאות

עלויות מימון,קבלנים,מיסוי ועוד..

bottom of page