top of page

יעוץ עסקי בתחום כלכלה ומימון

אחד היתרונות של העסק הקטן הינו התבססות על שדרת ניהול מצומצמת וחסכון בהוצאות קבועות. העסק אשר נבנה לרוב סביב המומחיות של המייסד מתגבש בהדרגה וממזג לתוכו בעלי מקצוע נוספים בתחום הפעילות המקצועי של הארגון.

לרוב מתמקד המנהל בשיווק ויצור ואינו מקדיש מספיק זמן בניהול פיננסי אשר מצריך כישורים וידע שונים אשר לא תמיד קיימים בארגון. 

אנו מבצעים בחינה מקצועית של העסק לשיפור ההתנהלות הכספית בכדי לחסוך בהוצאות ולמנוע נזקים מצטברים.

הייעוץ נעשה על פי צרכי העסק כפעילות חד פעמית, תקופתית, או ליווי שוטף.

נבטיח לכם כי הייעוץ יחסוך לארגון הרבה יותר כסף מאשר עלותו.

פעילות עיקרית

בדיקת מקורות מימון העסק : מחירים, תנאים והתאמה לסוג הפעילות.

גיוס מקורות מימון נוספים / חליפיים בתנאים נוחים יותר מבנקים, משקיעים, קרנות.

בניית כלי ניהול לתזרים המזומנים של העסק.

תכנון ובניית תקציב שנתי לעסק ומעקב לבקרת תקציב חודשי.

ניתוח מבנה הוצאות ואיתור נקודות אפשריות לחיסכון.

הדרכת עובדי הארגון העוסקים בכספים, באימוץ שיטות וכלי עבודה חדשים ויעילים יותר.

הגדרת דוחות שוטפים לניהול פיננסי להארת המידע המדוייק הנחוץ למנכל לקבלת החלטות.

ניהול תזרים מזומנים

בניית כלי ניהול מתאימים לארגון והדרכה בניהולו השוטף

גיוס מקורות מימון

בנקים, קרנות מדינה ומענקים, משקיעים

הקטנת הוצאות

עלויות מימון,הוצאות קבועות, ועוד..

bottom of page