top of page

יעוץ עסקי

בעלי העסק פועלים לשמר ולקדם את העסק ללא הפסקה.

לעתים מתחוללים שינויים בתוך הארגון, בשווקים או בענף אשר מאלצים להתמודד עם משברים והחלטות קשות.

בכל פעולות הניהול רצוי לקבל נקודות מבט אובייקטיביות נוספות מגורם חיצוני אשר ישפרו את קבלת ההחלטות.

הניסיון המצטבר שלנו בהקמת חברות, ניהולן ומתן שרות ללקוחות רבים יכול לעזור גם לכם בניהול.

בפגישה ראשונה, לא מחייבת, תוכלו להבין כיצד הצעד הקטן הראשון יכול לעזור לכם להוביל את העסק לעתיד טוב ובטוח יותר.

פעילות עיקרית

ליווי ויעוץ שוטף לבעלי ומנהלי העסק בקבלת החלטות בעתות שגרה, צמיחה והגנה.

תכנון אסטרטגי לחברה לשמירת יתרון יחסי לאורך זמן.

איתור שווקים חדשים ולקוחות פוטנציאליים.

יצירת קשרים עסקיים לשותפים אסטרטגיים לפיתוח העסק.

הערכת שווי לחברות , בעת רכישה או מכירת עסק.

ייצוג העסק במו"מ מול גורמי חוץ ( לקוחות, ספקים, משקיעים ובנקים )

תכנון אסטרטגי

.ניתוח יתרונות ויכולות הארגון

התאמה בין המוצר/השרות של העסק לצורך של קהל היעד המתאים

בורד" קבלת החלטות"

נקודות מבט חדשות, העלאת רעיונות ופתרונות יצירתיים, קיום שגרת ניהול תקינה לארגון

פיתוח עסקי

איתור הזדמנויות למוצרים חדשים ושווקים מתאימים.

קישור ללקוחות פוטנציאליים ואנשי מפתח.

bottom of page